NAG Library Manual, Mark 29.2
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG FL Interface Introduction
Example description

 F08VEF Example Program Results

 Numerical rank of (A**T B**T)**T (K+L)
   3

 Upper triangular matrix S
       1      2      3
 1 -2.0569E+00 1.0771E+01 -7.2814E+00
 2        7.1947E+00 -7.5262E+00
 3              5.8129E-01

 Upper triangular matrix T
       1      2
 1  8.0623E+00 -3.1305E+00
 2       -4.9193E+00

 Orthogonal matrix U
       1      2      3      4
 1 -1.3484E-01 5.1025E-01 -2.4351E-01 8.1373E-01
 2  6.7420E-01 -5.4670E-01 -3.5349E-01 3.4874E-01
 3  2.6968E-01 4.8292E-01 -6.9127E-01 -4.6499E-01
 4  6.7420E-01 4.5558E-01 5.8129E-01 1.5127E-15

 Orthogonal matrix V
       1      2
 1 -4.4721E-01 8.9443E-01
 2  8.9443E-01 4.4721E-01

 Orthogonal matrix Q
       1      2      3
 1 -8.3205E-01 5.5470E-01 0.0000E+00
 2  5.5470E-01 8.3205E-01 0.0000E+00
 3  0.0000E+00 0.0000E+00 -1.0000E+00