NAG Library Manual, Mark 28.4
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG CL Interface Introduction
Example description

nag_opt_lsq_check_deriv (e04yac) Example Program Results

The test point is   1.900e-01  -1.340e+00  8.800e-01

Derivatives are consistent with residual values.

At the test point, lsqfun() gives

   Residuals          1st derivatives
    -2.029e-03     1.000e+00    -4.061e-02    -2.707e-03
    -1.076e-01     1.000e+00    -9.689e-02    -1.384e-02
    -2.330e-01     1.000e+00    -1.785e-01    -4.120e-02
    -3.785e-01     1.000e+00    -3.043e-01    -1.014e-01
    -5.836e-01     1.000e+00    -5.144e-01    -2.338e-01
    -8.689e-01     1.000e+00    -9.100e-01    -5.460e-01
    -1.346e+00     1.000e+00    -1.810e+00    -1.408e+00
    -2.374e+00     1.000e+00    -4.726e+00    -4.726e+00
    -2.975e+00     1.000e+00    -6.076e+00    -6.076e+00
    -4.013e+00     1.000e+00    -7.876e+00    -7.876e+00
    -5.323e+00     1.000e+00    -1.040e+01    -1.040e+01
    -7.292e+00     1.000e+00    -1.418e+01    -1.418e+01
    -1.057e+01     1.000e+00    -2.048e+01    -2.048e+01
    -1.713e+01     1.000e+00    -3.308e+01    -3.308e+01
    -3.681e+01     1.000e+00    -7.089e+01    -7.089e+01